خدمات ما

خدمات این شرکت، حمل دریایی، زمینی، هوایی، ریلی و ترکیبی از ایران به نقاط مختلف جهان و بالعکس می باشد.

با داشتن نمایندگی در تمامی بنادر جنوبی کشور و پشتیبانی از شرکتهای معتبر کشتیرانی و قراردادهای داخلی و بلندمدت با این شرکت موقعیتی مناسب در ارائه سرویس بوجود آمده است.
با توجه به توسعه روابط تجاری کشورهای خاور دور مخصوصأ چین به ایران و تقاضای بالای موجود در این منطقه تمرکز در ارائه سرویس ترانزیت، صادرات و واردات در این حوزه نیز مدنظر مدیریت شرکت قرار گرفته است.
با توجه به استخدام نمایندگی های قابل اعتماد، ارائه سرویس دریایی از اروپا، هند و بنادر خلیج فارس به بنادر جنوبی ایران امکان پذیر است.
در ضمن سرویس LCL در حوزه فوق قابل پذیرش است.

پذیرش محمولات از طریق کامیون از اروپا و ترکیه به گمرکات ایران (گروپاژ و غیر گروپاژ)

پذیرش حمل هوایی از فرودگاههای خاورمیانه و اروپا به فرودگاه امام خمینی در تهران

پذیرش خدمات درب-درب از طریق حمل ترکیبی از مناطق درخواستی واقع در چین، خاورمیانه، اروپا، ترکیه و خلیج فارس به ایران و عملیات گمرکی در مبدأ.

با توجه به موقعیت استراتژیک ایران بعنوان بهترین گزینه ترانزیت از کشورهای CIS و افغانستان به سایر نقاط جهان و بالعکس، این شرکت نیز پذیرای ترانزیت خارجی و داخلی در نقاط مختلف ایران می باشد.

طراحی سایت توسط زفره مدیا © 2014 پیوند ناو